Navigace

Obsah

Spolufinancováno z EU dotací:

Stavební úpravy autobusové zastávky Bílá Třemešná - U Kaiserů

Přístavba MŠ

 

Spolufinancováno ze státních fondů:

Výstavba a rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v obci Bílá Třemešná

 

Spolufinancováno z krajských dotací:

PD Bílá Třemešná – rozšíření vodovodu a kanalizace od čp. 71 po čp. 271

PD Kanalizace a ČOV Bílá Třemešná – lokalita Nové Lesy

Dopravní automobil HASIČI

PD Vodovod Mezihoří

PD Vodovod Nové Lesy

PD Vodovod Filířovice

Základy stavby u přístavby pavilonu odborných učeben u ZŠ Bílá Třemešná

Investiční dotace ve výši 2,5 mil. Kč, byla poskytnuta z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 19RGI02-0410, na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Základy stavby u přístavby pavilonu odborných učeben u ZŠ Bílá Třemešná“. Účel dotace je: dofinancování nepředpokládaných víceprací, které nastaly při fyzické realizaci projektu přístavby pavilonu odborných učeben u ZŠ Bílá Třemešná u zakládacích prací stavby.

Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná II. - Sadové úpravy a pochůzné plochy

Investiční dotace ve výši 1,226 mil. Kč, byla poskytnuta z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19POVU1-0022, na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná II. – Sadové úpravy a pochůzné plochy“. Účel dotace je: 19POV11 Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura – přístavba pavilonu učeben.

Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná III. - Domek pro kola SO02.1 a vstupní prostranství SO02.2

Investiční dotace ve výši 1,226 mil. Kč, byla poskytnuta z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19POVU1-0022, na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná II. – Sadové úpravy a pochůzné plochy“. Účel dotace je: 19POV11 Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura – přístavba pavilonu učeben.

PD Vodovod směr "Třebihošť"

PD Kanalizace směr "Třebihošť"

Kanalizace Aleje

Dotace ve výši 4,2 mil. Kč, byla poskytnuta dle Pravidel pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje „ Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“.

Vodovod Aleje

Dotace ve výši 3,5 mil. Kč, byla poskytnuta dle Pravidel pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje „ Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“.