Menu
Obec Bílá Třemešná
Bílá Třemešná okr. Trutnov
Obec Bílá Třemešná
Bílá Třemešná okr. Trutnov

Obec Bílá Třemešná se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. Bílá Třemešná, kterou tvoří místní části Nové Lesy a Filířovice se nachází 6 km západně  od Dvora Králové nad Labem.

Mateřská škola

Přístavba MŠ

 

IROP - Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Projekt: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v Bílé Třemešné

Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím zvýšení kapacity mateřské školy (dále MŠ) zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí dětí předškolního věku ve školském obvodu MŠ (obce Bílá Třemešná a Dolní Brusnice). To bude dosaženo vybudováním nové třídy vč. potřebného zázemí - přístavba MŠ.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Konkrétní cíle projektu:

1) Zlepšení kvality předškolního vzdělávání.

2) Zajištění ekonomické stability mateřské školy – stávající kapacita 65 dětí, tj. provoz 2,5 třídy je ekonomicky neefektivní. Ve třídě s menším počtem dětí musí být personál ve stejném počtu jako v početně větší třídě. Díky plánované přístavbě se bude moci navýšit kapacita MŠ o 19 dětí na 84 dětí.

3) Zajištění udržitelnosti devítileté základní školy v obci (návaznost MŠ na ZŠ) - rozvoj mateřské školy je strategicky důležitý i pro zajištění fungování základní školy. Cílem je poskytnout místo v mateřské škole co největšímu počtu dětí tak, aby většina z nich šla poté na základní školu, která je ve stejném areálu. Navýšení kapacity MŠ je jedno z podpůrných opatření k dosažení dlouhodobého cíle 220 žáků na základní škole (cca do 5 let), tento počet je minimální pro ekonomickou stabilitu základní školy.

4) Vytvoření předpokladů pro udržení mladých lidí ve venkovském prostoru. Současně se vytváří prostor pro imigraci z městského prostoru, protože se tímto venkovská oblast stává atraktivnější, zejména pro mladé lidi s dětmi.

5) Odstranění bariér pro zapojení rodičů na trh práce.

6) Odstranění limitů využití předškolního vzdělávání k vytváření a rozvíjení studijních schopností a sociální integrace jednotlivců.