Menu
Obec Bílá Třemešná
Bílá Třemešná okr. Trutnov
Obec Bílá Třemešná
Bílá Třemešná okr. Trutnov

Obec Bílá Třemešná se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. Bílá Třemešná, kterou tvoří místní části Nové Lesy a Filířovice se nachází 6 km západně  od Dvora Králové nad Labem.

Sběrný dvůr a odpady

Provozní doba na sběrném dvoře:

  • soboty od 9:00 do 12:00 hod.
  • úterý od 13:00 do 16:00 hod. 

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT!

  • Svoz komunálního odpadu je nově hrazen z paušálního poplatku, viz vyhláška o odpadech vyvěšená na úřední desce.
  • Svozovým dnem pro všechny odpady zůstává středa.
  • Svoz komunálního odpadu bude 1x za 14 dní, viz přiložený svozový kalendář.
  • Plast a papír se bude od nemovitostí odvážet podle svozového kalendáře.
  • Nádoby na sklo zůstávají.

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2024

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je splatnost poplatku nejpozději do 30.04. aktuálního roku. Výše poplatku se nemění - 500 Kč/poplatník(objekt)/rok. Lze požádat o úlevu např. v případě kdy je poplatníkovi 70 a více let, držiteli průkazu ZTP a ZTP/P - poplatek je snížen o 50%. Další úlevy z poplatku jsou uvedeny ve výše uvedené závazné vyhlášce (obecni-urad/vyhlasky-a-smernice-1/).

Od roku 2023 nejsou rozesílány složenky, uhradit poplatek je tak možné na obecním úřadě nebo zasláním na účet č. 222912654/0300. K rozlišení platby uvádějte jako var. s. rodné číslo, případně je nutné uvést do zprávy pro příjemce rodná čísla všech poplatníků.

 

Svozový kalendář 2024Informace o komunálním odpadu podle § 60, odst. 4 zákona o odpadech za rok:

2021 (1.16 MB)

2022 (1.15 MB)