Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

IROP                                                                                                                   

IROP - Integrovaný regionální operační program

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003244 – Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.

Projekt: Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. 
Specifický cíl 06.2.67 TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Přístavba odborných učeben - 12 x učebna (z toho 4 x jazyková, uč prvouky, uč. ICT, uč. fyziky, uč.chemie, uč. přírodopisu, uč. zeměpisu, cvičný byt, dílna), 5 x kabinet, 1 x venkovní učebna s
arboretem. Cílem projektu chceme zlepšit výuku na ZŠ a poskytnout výukové prostory pro
spolupracující ZŠ a MŠ v projektu. Projekt má vazbu na MAP a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzděl. sous. ČR na ob. 2015-2020.