Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Český svaz včelařů ZO Bílá Třemešná

ČSV byl založen 14.prosince 1930.

Schůze se zúčastnilo celkem 31 chovatelů. Účelem schůzky bylo zvolení prozatímního neboli přípravného předsednictva a přednesení stanov spolku.
 

Navrženi a schváleni do výboru byli:

  • přítel Josef Nosek – předseda
  • Antonín Neužil – místopředseda
  • Ludvík Hubený – zapisovatel
     

Rovněž bylo schváleno zápisné Kč 5,- a spolkový příspěvek Kč 5,-. Ustavující valná hromada se konala 8.února 1931 v hostinci u Erbenů. V té době měl spolek již 41 členů s 320 včelstvy a spolek se zdárně rozvíjel. Schválena byla i pravidelná darovací akce medu dětem ve škole. Na schůzi 12.července 1945 byly do obvodu Bílá Třemešná zahrnuty i obce Dolní a Horní Nemojov, Dolní a Horní Brusnice a i Zvičina.

Koncem roku 1946 měl spolek 57 členů s 345 včelstvy. V roce 1949 přibyla obec Mostek a tak se rozrostl spolek na 92 členů. Dne 29.května 1960 byl zvolen nový výbor v čele s předsedou Václavem Žižkou z Bílé Třemešné, v tomto období přibyla i obec Borovnice.
V roce 1980 měla obec Bílá Třemešná 18 členů se 122 včelstvy, celá organizace pak 86 členů se 735 včelstvy.

Kritický zlom v chovu včelstev se projevil po r. 1994, kdy bylo v obci pouze 14 včelařů se 105 včelstvy. V roce 2005 bylo jen 8 včelařů se 113 včelstvy.

 

Katastrofická událost v roce 2006

Ke katastrofické události došlo v r. 2006, kdy byl v našich chovech zjištěn mor včelího plodu. Opatření nařízená krajskou veterinární správou byla drastická.V chovu, kde byl zjištěn mor byl včelař nucen pod dozorem spálit veškeré úly se včelstvy včetně zařízení a oděvů, které přišly do styku s nakaženými včelstvy.

Tak přišli o svá včelstva postupně: Šimek Jiří, Mikeš Oldřich, Jákl Jan, Šmíd Rudolf, Štaffa Jaroslav, Jarolínek Josef, Meissner René a na závěr i paní Erbenová Marie. Celkem bylo jen v naší obci spáleno 111 včelstev a příroda tak osiřela.

Za práci ve veřejných funkcích v organizaci je třeba poděkovat dlouholetým členům: předsedům p. Josefu Noskovi, Václavu Žižkovi, Miroslavu Menclovi, Rudolfu Šmídovi a také jednatelům p. Bohuslavu Přibylovi, Václavu Bergerovi, Václavu Valáškovi a Josefu Jarolímkovi. V roce 2008 se k chovu včel vrátili zatím pan Jan Jákl – současný předseda ZO a pan Josef Jarolímek – jednatel ZO. V obci je opět 24 včelstev.

To zdaleka nestačí na kvalitní opylení ovocného stromoví a ostatní květeny. Očekáváme, že se objeví dobří lidé, kteří budou ochotni věnovat se této ušlechtilé činnosti.
 

Informace o členství a činnosti

  • zodpoví p. Jákl Jan tel: 737 589 314

 

Příspěvek zpracoval: Josef Jarolímek